اشتراک

سفارش اشتراک سالانه

subscriptions_itm

ماهنامه صنعت حمل و نقل توزیع سراسری دارد و مطالب جذاب و کاربردی آن همواره به عنوان مرجع مورد استفاده گستره وسیعی از علاقه مندان قرار می گیرد.

خوانندگان از طریق فروشگاه اینترنتی ماهنامه صنعت حمل و نقل (store.iran-transportation.com) امکان سفارش نسخه های چاپی و اشتراک و دریافت نسخه های دیجیتالی نشریه سفر را دارند.

تماس با دفتر از طریق این شماره ها ست.
۲۲۶۶۸۶۵۶
۲۲۶۶۸۶۰۶
داخلی تحریریه ۱۱۹ خانم الهام زرقانی
داخلی اشتراک ۱۰۹ خانم فریبا میلانی
داخلی تبلیغات ۱۱۱ خانم رحمانی ۱۰۹ خانم میلانی
شماره مستقیم مدیر مسئول آقای قربانعلی ذرقانی ۲۲۶۶۸۶۷۱