اشتراک

سفارش اشتراک سالانه

subscriptions_itm

ماهنامه صنعت حمل و نقل توزیع سراسری دارد و مطالب جذاب و کاربردی آن همواره به عنوان مرجع مورد استفاده گستره وسیعی از علاقه مندان قرار می گیرد.

خوانندگان از طریق فروشگاه اینترنتی ماهنامه صنعت حمل و نقل (store.iran-transportation.com) امکان سفارش نسخه های چاپی و اشتراک و دریافت نسخه های دیجیتالی نشریه سفر را دارند.

تماس با دفتر از طریق این شماره ها ست.
22668656
22668606
داخلی تحریریه 119 خانم الهام زرقانی
داخلی اشتراک 109 خانم فریبا میلانی
داخلی تبلیغات 111 خانم رحمانی 109 خانم میلانی
شماره مستقیم مدیر مسئول آقای قربانعلی ذرقانی 22668671