تحویل بار کنار کشتی

 

بسیاری اصطلاحات اینکوترمز را معانی سهل و ممتنع فرض می کنند،اما در پس هر کلمه ازاین اصطلاحات ده‌ها نکته ریز و مهم نهفته است. هزاران دعوی در دادگستری ایران و کلیه کشورهای جهان دقیقا سر تفسیر و نحوه برداشت های مختلف افراد از این اصطلاح و دیگر اصطلاحات اینکوترمز است.

استفاده از اصطلاحات تجاری بین المللی از قبیل DDP یا CIP در قراردادهای فروش بین المللی بسیار رایج است، به نحوی که امروزه کم‌تر قرارداد فروشی پیدا می شود که فاقد ارجاع به این اصطلاحات باشد. با استفاده از این اصطلاحات تجاری، خریداران و فروشندگان نسبت به ساده سازی قراردادهای خود اقدام کرده و با تعهدات و مسئولیت های خود در خصوص اخذ مجوزهای صادرات و واردات، ترتیب حمل و نقل، بیمه و پرداخت هزینه های آن، زمان انتقال ضمان عیب و تلف مبیع به مشتری و سایر جزئیات مرتبط را معین می کند.

اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسیInternational Commercial Terms  به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور آشنایی بیش‌تر دست اندرکاران امور حمل و نقل با مقررات اینکوترمز، در این شماره اصطلاح پرکاربرد FAS به اختصار شرح داده می شود.اولین نسخه اینکوترمز در سال ۱۹۳۶ مشتمل بر هفت اصطلاح منتشر شد. اصطلاح FAS (Free Alongside Ship)  تحویل کالا کنار کشتی، یکی از این هفت اصطلاح بود.در سال‌های بعد، اصطلاحات دیگر تغییرات زیادی پیدا کرد اما اصطلاح FAS تغییری پیدا نکرد جز این که در اینکوترمز نسخه ۱۹۹۰، اصطلاحات تجاری به چهار گروه E ، F ، C ، D تقسیم گردیدند که اصطلاح FAS جزء گروه F قرار گرفت که این گروه زمانی به کار می رود که فروشنده، مبیع را در محل معین به متصدی حمل و نقل تحویل می دهد.

سید محمود نعیمی

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۵۲ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید