ترانزیت کالا از طریق خاک ایران در پسا برجام

TCCIMir_950322_44114

محمدرضا روشندلی

علی‌رغم موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران برای ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا، وجود برخی مشکلات باعث شده تا از  میلیون ها تن کالای کانتینری در حال حمل در گذر راه های پیش گفته، سهم ایران بسیار ناچیز باشد. مشکلات موجود در مسیر ترانزیت بار از ایران باعث شده تا مزیت مسیر ایران یعنی کاهش ۴۰ درصدی زمان و ۳۰ درصدی هزینه‌ حمل عملاً محقق نشود و این موضوع سبب شده تا ترانزیت کالا از طریق خاک ایران به انتقال بار بین کشورهای همسایه محدود باشد.

ترانزیت خارجی عبارت از این است که کالای خارجی که به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج شود. کالایی که تحت عنوان ترانزیت از کشورعبور می‌کند جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی شود و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف است لیکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی وفق مندرجات فصل دوم از مبحث اول آیین نامه اجرای قانون گمرکی بوده و تابع مقررات این فصل خواهد بود.

مشکلات موجود در مسیر توسعه‌ ترانزیت را می‌توان به دو گروه مشکلات در ورود و خروج کالا به کشور و مشکلات موجود برای حمل بار در خاک ایران تقسیم بندی کرد. بررسی وضعیت ترانزیت کالا در کشور نشان می‌دهد رشد سالانه‌ ترانزیت کالا از مسیر ایران از محل افزایش عملکرد ترانزیتی حمل و نقل جاده‌ای بوده است. این درحالی است که حمل و نقل جاده‌ای در مقایسه با حمل و نقل ریلی صرفه‌ اقتصادی کم‌تری دارد.

ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۵۱ ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید