تماس با ما

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، خیابان خیام، پلاک ۴ واحد ۴

صندوق پستی: ۱۶۱۸-۱۵۸۷۵

تماس با دفتر از طریق این شماره ها ست.

۲۲۶۶۸۶۵۶
۲۲۶۶۸۶۰۶
داخلی تحریریه ۱۱۹
داخلی اشتراک ۱۰۹
داخلی تبلیغات ۱۱۱
شماره مستقیم مدیر مسئول آقای قربانعلی ذرقانی ۲۲۶۶۸۶۷۱

www.iran-transportation.com

info@iran-transportation.com