تماس با ما

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، خیابان خیام، پلاک ۴ واحد ۴

صندوق پستی: ۱۶۱۸-۱۵۸۷۵

تماس با دفتر از طریق این شماره ها ست.

۲۲۶۶۸۶۵۶
۲۲۶۶۸۶۰۶
داخلی تحریریه ۱۱۹ خانم الهام زرقانی
داخلی اشتراک ۱۰۹ خانم فریبا میلانی
داخلی تبلیغات ۱۱۱ خانم رحمانی ۱۰۹ خانم میلانی
شماره مستقیم مدیر مسئول آقای قربانعلی ذرقانی ۲۲۶۶۸۶۷۱

www.iran-transportation.com

info@iran-transportation.com