تولید سالیانه ۸۰ کیلوگرم آلودگی، سهم هر تهرانی

یک کارشناس برنامه ریزی شهری گفت:سهم سالانه هر یک از شهروندان تهرانی از انواع آلاینده ها، ٨٠ کیلو و ٧٧٧ گرم است.

شهرام جباری زادگان در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تهران امروز با دو چالش اصلی رو به رو است؛ گفت: این دو چالش، یکی ترافیک و دیگری آلودگی هوا است که اولی با روح و روان مردم بازی می کند و دومی تندرستی و سلامتی آنها را با مخاطره جدی رو به رو کرده است.

 

وی افزود: متأسفانه در سال های اخیر، نه تنها روند روزافزون آلودگی هوای تهران متوقف نشده و کاهش نیافته، بلکه میزان انواع آلاینده ها به ویژه ذرات معلق در آن رو به افزایش گذاشته است.

 

این کارشناس حوزه شهری با تأکید بر لزوم بررسی سهم هر شهروند تهرانی از ذرات معلق موجود در هوای تهران گفت: منشاء اصلی آلودگی هوای تهران، منابع متحرک از جمله خودروهای سواری و موتورسیکلت ها است هستند که ٨۵ درصد آلاینده ها را تولید می کنند و در مقابل، منابع ثابت از جمله بخش های صنعتی، خانگی و تجاری ١۵ درصد آلاینده ها را تولید می کند.

 

جباری زادگان با استناد به گزارش سالانه کیفیت هوای پایتخت در سال ٩۵ تأکید کرد: بنا بر این گزارش، سالانه در تهران ٧٢٧ هزار تن انواع آلودگی تولید می شود که با توجه به ٩ میلیون نفر جمعیت ثابت تهران، سهم سالانه هر یک از شهروندان تهرانی از انواع آلاینده ها، ٨٠ کیلو و ٧٧٧ گرم است.

 

وی با تأکید بر این که سهم ٨٠ کیلوگرمی هر تهرانی از آلودگی هوا شامل کلکسیونی از انواع آلاینده هاست، گفت: در هوای تهران، از منوکسید کربن تا ترکیبات آلی فرّار و از ذرات معلق تا اکسیدهای نیتروژن به وفور وجود دارد که هر یک، آثار مخرب و جبران ناپذیری بر روی عموم شهروندان به ویژه گروه های حساس بر جای می گذارد.

 

این کارشناس برنامه ریزی شهری در پایان با ذکر این نکته که امروز اکسیژن به گوهر کیمیای هوای تهران تبدیل شده، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، شهرهایی که در گذشته ای نه چندان دور، جزو شهرهای آلوده جهان محسوب می شدند، به شهرهایی با هوای پاک تبدیل شده اند و شهروندان کمترین شهری در جهان، سالی ٨٠ کیلوگرم آلودگی تنفس می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید