ریزه کاری های تجارت از منظر قانون

سید محمود نعیمی

شرکت ایرانی زرین تعدادی تلویزیون رنگی از کشور آلمان غربی به روش FCA  خریداری نمود. شرکت آلمانی تصمیم گرفت بخشی از تلویزیونها را در انبار خود شرکت تحویل دهد. تعدادی تلویزیون در محوطه باز انبار روی زمین چیده شده و در حال تحویل دادن به متصدی حمل بود که یک کانتینر از روی جرثقیل روی تلویزیون ها سقوط کرده و خسارت عمده بار آمد.

بین شرکت آلمانی و متصدی حمل که نماینده خریدار بود دعوی و نتیجتا منجر به طرح دعوی در دادگستری آلمان گردید.

وکیل شرکت آلمانی در لایحه خود بیان نمود که روش FCA  یعنی تحویل به متصدی حمل در محل انبار شرکت، و موکل وی یعنی شرکت آلمانی بطور صد در صد وظیفه خود را به خوبی انجام داده و بار تحویل متصدی حمل شده و به دلیل تعلل وی از خروج بار از انبار، خسارت متوجه خریدار می باشد.

وکیل شرکت ایرانی نیز در بخشی از دادخواست خود اظهار داشت درست است که روش FCA  در قرارداد مقرر شده است، اما موکل وی و نماینده وی که شرکت حمل و نقل می باشد بار را تحویل نگرفته و بار هنوز روی زمین انبار فروشنده بوده و فروشنده نمی تواند ثابت کند که بار تحویل متصدی حمل شده است. بنابراین خواستار محکومیت و الزام فروشنده به پرداخت خسارت شد.

پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین، مراحل مقدماتی مثل ثبت دادخواست و تحویل گرفتن ضمائم، تبادل لوایح، قاضی Manhaim  پس از مطالعه و بررسی دقیق مدلول و منطوق پرونده چنین نظر داد…

متن کامل این مقاله را می توانید در شماره ۳۴۸ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید