ساخت مبدل کولر ژنراتور واحدگازی نیروگاه نکا در داخل کشور

گامی دیگر در جهت خودکفایی:

ساخت مبدل کولر ژنراتور واحدگازی نیروگاه نکا در داخل کشور

با پیگیریهای اداره ساخت داخل نیروگاه شهیدسلیمی نکا و همت تولیدکنندگان داخلی، مبدل کولر ژنراتور واحد گازی این نیروگاه در داخل کشور ساخته شد.

به گزارش اداره ساخت داخل شرکت، علیرغم ظرافت در طراحی و روش ساخت و نیز فقدان تجربه در زمینه ساخت این مبدلها در داخل کشور، سرانجام درخت باورمندی و اعتماد به توانمندی سازندگان داخلی در زمینه تولید قطعات حساس نیروگاهی به ثمر نشست.

سازندگان متعهد و توانمند وطنی تحت نظارت مستمر کارشناسان نیروگاه نکا موفق به طراحی و ساخت نمونه اولیه این مبدلها به روش مهندسی معکوس شدند که در نتیجه پس از گذراندن مراحل مختلف آزمایشات عملکردی و اخذ تأییدیه ارزیابی کیفیت از گروههای مهندسی و تعمیرات، ۲ عدد از این مبدلها ساخته و در واحد یک گازی این نیروگاه نصب و ۲ عدد دیگر در حال ساخت است. خاطرنشان می شود این مبدلها با یک چهارم قیمت مشابه خارجی آن خریداری شده و به ازاء خرید هر مبدل ۲ میلیارد و سیصدمیلیون ریال صرفه جویی حاصل شده است.

بنابراین نیروگاه نکا با مدیریت ساخت این قطعه در سال تولید و اشتغال، ضمن برداشتن گامی دیگر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اشتغال داخلی و نیز کاهش وابستگی صنعت برق به سازندگان خارجی، از خروج ۹ میلیارد و دویست میلیون ریال سرمایه ملی از کشور جلوگیری کرده است.

این گزارش همچنین به مزیت و موفقیت چشمگیر دیگری در ساخت این مبدلها اشاره دارد و می افزاید، کارشناسان نیروگاه به منظور بهبود عملکرد و ارتقاء بازدهی این مبدلها اصلاحاتی در طراحی و ساخت نمونه اصلی آن بوجود آوردند که در نتیجه موجب ارتقاء حداقل ۵ درصدی عملکرد و راندمان این دستگاه نسبت به نمونه خارجی و رفع حدود ۱۰ مگاوات محدودیت تولید در فصول سرد سال شده است.

هر یک از واحدهای گازی نیروگاه نکا دارای ۴ عدد مبدل کولر جهت خنک کاری ژنراتور هستند.

دیدگاهتان را بنویسید