ضرورت جذب سرمایه گذار در جهت توسعه اقتصاد ملی

مهندس حاجی رضا تیموری مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: بار مسئولیت سنگین است ولی امیدوارم با همراهی تمامی همکاران این مهم به خوبی انجام شود تا بتوانیم خدمتگزاری موثری به مردم و مشترکین ارایه شود.

وی افزود: اکرام پرسنل یکی از مهم ترین فعالیت ها در این زمینه است تا بتوانند با تعلق سازمانی و توان بیشتری به اکرام مشترکین بپردازند.

وی برنامه های پیش رو در انجام فعالیت ها را شامل: رسیدن  به اهداف تدوین شده کاهش نرخ تلفات و خاموشی ها، اجرای پروژه های بهبود مربوط به توسعه زیرساخت ها و شبکه های برق، اجرای طرح های مدیریت مصرف و پیک سایی عنوان کرد.

تیموری ادامه داد: مدیریت مصرف یکی از ابزارهای مدیریتی در صنعت برق در جهت ذخیره انرژی است، همچنین جذب سرمایه گذاران در جهت توسعه رونق اقتصاد داخلی و استفاده از تولیدات داخلی و کمک برای افزایش تولید و اشتغال و اقدام و عمل در راستای اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: تلاش در جهت بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدی و جذب سرمایه گذار در این زمینه نیز بسیار ارزنده است. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تاکید کرد؛ موفقیت در بالاترین سطح مدیون تلاش همه همکاران است و باید تلاش لازم در جهت افزایش توانمندی مدیران، کارکنان و پیمانکاران صورت گیرد. آنچه که اهمیت دارد مشارکت و همدلی تک تک همکاران است و نظرات مشورتی همکاران در پیشبرد اهداف و فعالیت ها بسیار موثر است. حمایت از همکاران خدماتی نیز که در صنعت برق تلاش های ارزنده ای داشته اند، باید مدنظر قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید