قطع ارتباط با قطر به سود کشتیرانی های اروپا

قطع روابط دیپلماتیک بین ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با قطر، فعالیت برخی از خطوط مهم کشتیرانی کانتینری دنیا را به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد.
بنا به گزارشی جدید لارس جنسن، مدیر اجرایی موسسه مشاوره SeaIntelligence دانمارک گفت: قطع روابط دیپلماتیک بین ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شامل -دبی، بحرین و مصر- با قطر، فعالیت برخی از خطوط کشتیرانی کانتینری مهم دنیا را به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

این گزارش ادامه داد: از میان خطوط کشتیرانی بزرگ و عمده جهانی، کشتیرانی CMA CGM فرانسه یک خط سرویس دهی چین- خاورمیانه که با شناورهایی به ظرفیت نه الی ده هزار TEU فعالیت می کند را در اختیار دارد، این خط سرویس دهی علاوه بر دبی و عربستان سعودی در قطر نیز پهلوگیری می کند. از طرف دیگر، خط کشتیرانی MSC سوئیس نیز چند ماه گذشته با به روز رسانی خط سرویس دهی چین – خاورمیانه خود، در مسیر بین عربستان سعودی و دبی در بنادر قطر نیز پهلو می گیرد.

لارس جنسن و Tan Hua Joo تحلیل گر آلفالاینر معتقد است، خط کشتیرانی دیگری که ازاین تصمیم متاثر خواهد شد، شرکت Milaha قطر خواهد بود؛ بر این اساس، میزان قابل توجهی خدمات فیدری به داخل و خارج از قطر از سوی شرکت Milaha انجام می گیرد و پنج فروند از ۱۲ فروند کشتی های کانتینری این شرکت تحت پرچم قطر فعالیت می کنند، علیرغم اینکه این خدمات فیدری نیاز تعدادی از خطوط کشتیرانی اصلی در منطقه را تامین می کنند؛ اما این خطر وجود دارد که با ممنوعیت فعالیت روبرو شوند.

در ادامه این گزارش آمده است: قطع ارتباط حمل و نقل دریایی با قطر می تواند مشکلات عدیده ای را برای ادغام کشتیرانی هاپاگ لوید آلمان و UASC امارات نیز ایجاد کنند، چرا که پیش از این مالکیت بخش عمده ای از UASC را بر عهده قطر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید