مدیرکل اموربندری سازمان بنادر: ایجاد ظرفیت دربندرشهید بهشتی چابهار برای ورود شناورهای حامل کالاهای اساسی

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی روانبخش بهزادیان

مدیرکل امور‌بندری سازمان بنادر با اشاره به اینکه هم اکنون در بنادر کشور نزدیک به ۹۲ هزار‌TEU کانتینر و‌۷‌میلیون تن کالاهای‌غیرکانیتنری موجود است، گفت: از این میزان ۳,۶ میلیون تن را کالاهای اساسی به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین روانبخش بهزادیان با اشاره به اینکه در میان بنادر کشور، بندر امام خمینی (ره) و بندر شهید رجایی با ۳,۵ و ۲.۳ میلیون تن بیشترین موجودی کالاهای غیر کانتینری را به خود اختصاص داده اند، اظهار داشت: در بخش کانتینری بندر شهیدرجایی با وجود بیش از ۶۸ هزار TEU بیشترین سهم را در موجودی کانتینر دارا است و بیشترین کالای اساسی نیز در بندر امام خمینی (ره) به میزان ۲,۴ میلیون تن موجود است.

وی ادامه داد: ازابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۶,۶ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده است که ذرت و گندم به ترتیب با ۲.۶ و ۲.۱ میلیون تن بیشترین سهم از ورود کالاهای اساسی را به خود اختصاص داده‌اند.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در میان بنادر کشور بندر امام خمینی (ره) با ورود ۴,۱ میلیون تن کالاهای اساسی از نقش استراتژیکی در بین بنادر برخوردار بوده است، عنوان کرد:  بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور با ۵۴۵ هزار تن تخلیه کالاهای اساسی نشان از ورود شناورهای حامل کالاهای اساسی به آن بندر و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده دارد.

بهزادیان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳,۶ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور موجود است که بیشترین مقدار آن مربوط به ذرت با حدود ۱.۹ میلیون تن بوده و بندر امام خمینی (ره) بیشترین میزان موجودی کالاهای اساسی را به خود تخصیص داده است.

دیدگاهتان را بنویسید