معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛ تشکیل شورای دیپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از تشکیل

شورای دیپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

تشکیل شورای دیپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی

به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از پایگاه خبری وزارت راه‌ و شهرسازی، شهرام آدم نژاد

از تشکیل شورای دیپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و در این خصوص اظهار داشت:

پس از اقدامات صورت‌پذیرفته در یک سال اخیر، معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

با تأکید بر اهمیت توسعه اقدامات متمرکز در حوزه دیپلماسی حمل و نقل، به عنوان رهیافتی مؤثر و کلیدی

برای شناسایی و اجرای راهکارهای بهره مندی حداکثری کشور از روابط دو و چندجانبه

با کشورهای خارجی و نیز سازمان ها و مؤسسات منطقه ای و بین المللی حمل و نقل و ترانزیتی،

متناسب با سیاست‌ خارجی و در راستای تسهیل تجارت و مراودات اقتصادی،

همچنین توسعه گزینه های ارتباطی کشور و نقش آفرینی حداکثری در کریدورهای ترانزیتی،

اقدام به تدوین منشور جامع دیپلماسی حمل و نقل نموده، که این سند پس از سپری کردن

مراحل تصویب در مراجع ذیربط، به عنوان ملاک عمل نقش‌آفرینی فعالانه جمهوری اسلامی ایران

در حوزه حمل ونقل بین المللی و ترانزیت قرار خواهد گرفت.

ظرفیت سازی لازم جهت همسوسازی

وی تأکید کرد:

بدیهی است با توجه به ماهیت فرا وزارتخانه ای امور هماهنگی حمل و نقل بین المللی و ترانزیت،

شورای دیپلماسی حمل و نقل، مرکب از نمایندگان کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط،

در وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد، تا ظرفیت سازی لازم جهت همسوسازی

اقدامات و ترتیبات اجرایی در چارچوب منشور دیپلماسی حمل و نقل ایجاد بشود.

ویژگی‌های برجسته منشور دیپلماسی حمل‌ونقل

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود:

عبور از گفتمان صرفاً مبتنی بر مسائل تخصصی حمل و نقل به سمت گفتمانی فراگیر مشتمل بر

سایر وجوه توسعه‌ای نظیر تجارت، اقتصاد و صنعت، یکی از ویژگی‌های برجسته منشور دیپلماسی حمل‌ونقل بوده

که این ویژگی، در یکسان سازی رفتارهای اقتصادی دستگاه‌های مختلف و تولید رفتار واحد اقتصادی ملی

در تعاملات منطقه‌ ای و بین المللی حمل و نقلی و ترانزیتی ظهور و بروز خواهد نمود.

افزایش تعاملات با واحدهای تابعه وزارت

آدم نژاد با بیان اینکه منشور دیپلماسی حمل و نقل با نظرداشت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

و با رویکرد انعطاف پذیری، فرصت سازی، مولّد، درون‌زا،

پیشرو و برون گر نمودن اقتصاد حمل و نقل تدوین گردیده، اظهار داشت:

خوشبختانه با رویکردی که معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در افزایش تعاملات با واحدهای تابعه وزارت

و همچنین سایر بخش ها و دستگاه ها به خصوص وزارت امور خارجه اتخاذ نموده و همکاری مطلوبی

بین طرفین وجود دارد که این فضای تعاملی، منجر به دستاوردهایی قابل توجه در بهبود روابط حمل و نقلی

به ویژه با همسایگان و کشورهای منطقه و پیشبرد برنامه های مرتبط

با فعال سازی کریدورهای ترانزیتی عبوری از کشور شده است.

تشکیل و فعالیت شورای دیپلماسی حمل و نقل

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه  خاطرنشان کرد:

از اینرو، نظام مند نمودن این اقدامات، در قالب تشکیل و فعالیت شورای دیپلماسی حمل و نقل،

نتایج به مراتب مؤثرتری را به همراه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید