هرسال تصادفات رانندگی تلفات زلزله بم راتکرار می کند

محمدرضا روشندلی

عوامل انسانی مرتبط با حوادث رانندگی در جاده ها به دو گروه کلی  تقسیم می شوند. عواملی که وابسته به عملکرد عصب‌زیست‌شناختی انسان و خارج از حیطه اختیار و مدیریت شخص در حال رانندگی است و دوم عواملی که وابسته به زمینه های شخصیتی افراد بوده، در تعامل پیچیده با هم عمل می کنند و اغلب تجمعی از چند عامل را در یک فرد می توان دید، تقسیم می شوند. در مدیریت تردد رویکرد به این مقوله نیازمند برخوردی جامع و برنامه های چند مرحله ای است که شامل آموزش های عمومی، آموزش های مبتنی بر گروه های هدف خاص و در مواردی محدودیت های قانونی برای رانندگان خاص می شود.

چند عامل مهم بروز تصادفات جاده ای در ایران 

در بررسی علل تصادفات و تلفات عده ای بر این نظر هستند که باید برای جلوگیری از بروز سوانح ، ایمنی جاده ها و خودروها را مورد توجه قرار داد و پلیس هم باید به واپایش رانندگان اهمیت دهد. 

نکته مهم بعدی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بررسی علل سوانح یا تصادفات است که در حال حاضر در ایران رعایت نکردن سرعت مطمئنه و خستگی رانندگان است . بررسی‌ها نشان می دهند برخی از دلایل وقوع تصادفات رانندگی از سایر عوامل مهم‌تر هستند . این موارد شاید بدیهی و ساده به نظر برسند اما در ۲۰ سال گذشته بیش از نیم میلیون نفر از هم‌وطنان‌مان به دلیل رعایت نکردن این موارد در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند در این جا به چند مورد از مهمترین آن ها خواهیم پرداخت.

متن کامل این مقاله را می توانید در شماره ۳۵۰ ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه بفرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید