واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت به اتاق تهران

برای نخستین بار رخ داد:

واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت به اتاق تهران

انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واگذار شد. این خبر را محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات به روابط عمومی اتاق تهران اعلام کرد. اکنون مسوولیت دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه توسط مسعود خوانساری برعهده او گذاشته شده است.

لاهوتی در مورد این تفویض اختیار گفت: در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده استان تهران تعاملی میان اتاق تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برقرار شد .  مسئولان این سازمان پذیرفتند که انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران را به اتاق تهران واگذار کنند.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب فرآیند قانونی این واگذاری انجام شد . مجوز شورای عالی صادرات استان تهران دریافت شد  . همچنین دبیرخانه و کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران انتقال یافت.

لاهوتی با حکم رییس اتاق تهران به عنوان رییس کارگروه و نماینده تام‌الاختیار اتاق تهران انتخاب شده است. وی گفت : نخستین بار در تاریخ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران است . این فرآیند از اولین مرحله آن یعنی بررسی پرونده‌ها، امتیازدهی تا انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم تقدیر از این صادرکنندگان به بخش خصوصی یعنی اتاق تهران واگذار شده است.

وی ادامه داد: محول کردن مسئولیت دبیرخانه برگزاری روز ملی صادرات یکی از مطالبات اتاق ایران از دولت بود .اما تاکنون به نتیجه نرسیده است . امیدواریم که این مطالبه هم برای سال آتی به سرانجام برسد و کار بخش خصوصی به خودش واگذار شود.

وی گفت : عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی و استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق تعاون الزامی بوده است . کسی ‌می‌تواند در این فرآیند شرکت کند که در یکی از این تشکل‌ها عضویت داشته باشد.

وی افزود: در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه نوعی سطح‌بندی صورت گرفته است . تا حق کسانی که حجم صادرات یا ارزآوری آنها به نسبت دیگر اقلام صادراتی بالا نیست، تضییع نشود . برای مثال صادرات در بخش گل و گیاه یا میوه و تره‌بار نمی‌تواند با صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در یک سطح قرار گیرد. بنابراین این ملاحظه در کارگروه مورد توجه قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید