کانال سوئز به کشتی های ال.ان.جی تخفیف می دهد

به گفته ورلد ماریتایم نیوز مسئولان بلند پایه کانل سوئز اعلام کردند که به ال.ان.جی هایی که در میان خلیج امریکا، فارس، هند و بنادر شرقی تردد می کنند، تخفیفات عوارضی اعطا می کند.

۳۰ درصد تخفیف به کشتی های ال.ان.جی که در حوزه خلیج فارس و  در سواحل غربی هند تا بندر کوچی به ماهیگیری می پردازند، اختصاص می یاد. ۵۰ درصد کاهش بهای تردد نیز نیز به کشتی هایی که از مبدا یا مقصد سنگاپور و بنادر شرقی سفر می کنند، تعلق می گیرد.

کشتی ها زمانی مشول این تخفیف می شوند که از مبدا تا مقصد در بندر دیگری به منظور امور تجاری توقف نکنند.

کشتی ها برای اینکه شامل تخفیفات کانال سوئز شوند، باید به طور رسمی از طریق برگه SCA تا حداکثر ۶۰ روز بعد از زمان تردد برگه مربوط به عدم توقف خود را به مسئولان مربوطه تحویل دهند.

دیدگاهتان را بنویسید