کشف ترفند جدید قاچاق توسط ماموران گمرک

گمرک ایران اعلام کرد: با بسته شدن راههای قاچاق، طی هفته های اخیر قاچاقچیان مجبور به جاسازی کالا در محفظه های مختلف تریلر یا اتوبوس شده اند که این ترفند نیز توسط ماموران گمرک کشف شد.

 با توجه به تکمیل سامانه های هوشمند و تقاطع گیری اطلاعات کالا از مبدا تا اظهار و الکترونیکی شدن بارنامه و قبض انبار در گمرکات، کنترل بر محموله ها و تعداد و مشخصات کالاها کامل شده و با ابزارهای کنترلی هوشمند از اظهار خلاف و کم اظهاری پیشگیری می شود و این در حالی است که طی هفته های اخیر قاچاقچیان مجبور به جاسازی کالا در محفظه های مختلف تریلر یا اتوبوس شده اند که بسیار جالب توجه است.

بنابراین گزارش؛ در نمونه هایی که اخیرا با هوشیاری ماموران گمرک کشف شده نحوه تعبیه محفظه های مخصوص قاچاق کالا در اتوبوس های مسافری با جوشکاری های ماهرانه کاملا از قاچاق سازمان یافته اتوبوسی حکایت دارد.

در این شگرد قاچاقچیان کالاها را به مقصد کشورهای آسیای میانه و ترکیه ترانزیت و با توجه به کنترل کامل گمرک بر محموله هایی که بارنامه دارند؛ اقدام به جاسازی محموله های قاچاق در داخل محفظه های اتوبوس یا کامیون به صورت سازمان یافته می کنند.

کشف انواع کالای قاچاق جاسازی شده در قسمت های مختلف کامیون و اتوبوس توسط ماموران گمرکات نوردوز در مرز ارمنستان و بازرگان در مرز ترکیه طی هفته های اخیر قابل توجه بوده است و از این حرکت سازمان یافته حکایت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید