کنکاش تاریخ مغفول مانده راه آهن در دوران ناصری

سمینار علمی تاریخ ایجاد خطوط ریلی

غلامرضا عزیزی رئیس پژوهشکده مرکز اسناد ملی ایران در سمینار علمی تاریخ ایجاد خطوط ریلی که روز سه شنبه ۱۱ دی ماه برگزار شد، ضمن تشریح خدمات این پژوهشکده، از ابتدای تاسیس تاکنون گفت: طبق قانون تمام اسناد کشور باید به مرکز اسناد ارائه شود و یکی از وظایف معاونت اسناد، تنظیم تاریخچه فعالیت سازمان‌های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه تبیین تاریخچه راه‌آهن از سال گذشته در این مرکز آغازشده، افزود: از سال گذشته تبیین تاریخچه راه‌آهن در این پژوهشکده مطرح شد و درنهایت به این نتیجه رسیدیم که در بخش اول، به کنکاش تاریخ مغفول مانده و کمتر دیده شده راه‌آهن در دوران ناصری پرداخته شود.

تاریخ صد ساله مهندسی راه آهن

عزیزی با اشاره به اینکه در این رابطه تعدادی از اسناد خارج از کشور درباره نحوه مشارکت کشورهای خارجی در ساخت راه‌آهن بررسی شد، اضافه کرد: سمینارعلمی تاریخ ایجاد خطوط ریلی ، گزارش بخش اول تبیین فعالیت‌ها و اسناد راه‌آهن است و در فاز بعدی به بررسی این فعالیت‌ها پس از دهه ۵۰ و تجربه تراموا و مترو خواهیم پرداخت.
وی در ادامه افزود: انتظار داریم مخاطبان راه‌آهن و بازنشستگان و همکاران فرهنگی این شرکت، مشارکت بیشتری برای ادامه این بررسی‌ها داشته باشند و در فاز دوم بتوانیم با اعلام فراخوان‌ها با تعامل بیشتر با راه‌آهن از اطلاعات موجود در این شرکت و حتی حافظه شاغلین قدیمی استفاده کنیم.
روابط عمومی راه‌آهن در این مراسم با ارائه لوح تقدیر و اهدای کتاب تاریخ ۱۰۰ سال مهندسی راه‌آهن به مناسبت صنعتی شدن راه‌آهن در ایران، از خدمات غلامرضا عزیزی رئیس پژوهشکده مرکز اسناد ملی ایران تقدیر و قدردانی کرد

دیدگاهتان را بنویسید