دولت‌زدگی؛ آفت استقلال انجمن‌های صنفی

به بهانه شصت و پنجمین سالگرد تأسیس انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته علی ذرقانی مدیر مسئول      امروزه دولت‌زدگی

بیشتر بخوانید

استاندارد و حرمت حقوق مصرف‌کننده

علی ذرقانی بحث «حقوق مصرف‌کننده» یک بحث گسترده حقوقی واقتصادی است که تاکنون به طور جدی نه تنها در کشور

بیشتر بخوانید

این سازمان از پای‌بست ویران است

علی ذرقانی بار دیگر و برای دوازدهمین بار در طول چهارده سال گذشته، باز هم صندلی ریاست سازمان “میراث فرهنگی،

بیشتر بخوانید

کانون های نامرئی قدرت،پاشنه آشیل اقتدار ملی

علی ذرقانی این روزها دیده و شنیده می شودکه دریافت روادیدکشورهای اروپائی، آمریکا، کانادا و استرالیا، شهروندان ایرانی را به

بیشتر بخوانید