مدیریت ریسک، اقدام در دست تیپاکس برای حمل و نقل ایمن

امروزه اهمیت و نقــش حمل‌ونقل در ابعــاد مختلــف اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی جوامــع، بــر کســی پوشــیده نیســت. حمل‌ونقل یکــی از پایه‌های اصلــی توسـعه پایـدار و متـوازن در جوامع بشـری محســوب شــده و در فرآینــد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها، نقشی اساسی ایفا می‌کند.

بیشتر بخوانید

ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای اقشار هدف وزارت کار در سه سال/ همه دهک‌‌های ۱ تا ۳ از طریق سازمان‌های حمایتی خانه‌دار می‌شوند/ خانه دار کردن دهک‌های ۴ تا ۷ از طریق واگذاری اراضی

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در طرح اقدام ملی مسکن در مرحله اول ۲۶۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند، گفت: وزارت راه وشهرسازی با همکاری سایر وزارتخانه‌ها زمینه خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید