سید محمود نعیمی

تحویل بار کنار کشتی

  بسیاری اصطلاحات اینکوترمز را معانی سهل و ممتنع فرض می کنند،اما در پس هر کلمه ازاین اصطلاحات ده‌ها نکته ریز و مهم نهفته است. هزاران دعوی در دادگستری ایران و کلیه کشورهای جهان دقیقا سر تفسیر و نحوه برداشت های مختلف افراد از این اصطلاح و دیگر اصطلاحات اینکوترمز است. استفاده از اصطلاحات تجاری […]

سید محمود نعیمی

ترانزیت کالا و مشکلات آن در ایران

با وجود موقعیت مناسب جغرافیایی ایران، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال- جنوب و سابقه کهن کشورمان در ترانزیت کالا و مسافر در چارچوب جاده ابریشم، هنوز ایران سهم ناچیزی از ترانزیت کالا و مسافر حتی در مقایسه با کشورهای منطقه را در اختیار دارد. مساله دیگر اینکه ما در مورد حمل و نقل و […]

سید محمود نعیمی

ریزه کاری های تجارت از منظر قانون

سید محمود نعیمی شرکت ایرانی زرین تعدادی تلویزیون رنگی از کشور آلمان غربی به روش FCA  خریداری نمود. شرکت آلمانی تصمیم گرفت بخشی از تلویزیونها را در انبار خود شرکت تحویل دهد. تعدادی تلویزیون در محوطه باز انبار روی زمین چیده شده و در حال تحویل دادن به متصدی حمل بود که یک کانتینر از […]

سید محمود نعیمی

چالش جدی تصادفات رانندگی در مسیرهای ترانزیتی

سید محمود نعیمی آیا خرابی جاده ها، خستگی و خواب آلودگی راننده ها به علت نبود استراحت گاه ها، و فرسوده بودن ماشین‌های سنگین تنها به نبود اعتبارات مربوط می شود؟. مسلماً خیر.خوش‌بختانه ما در کشوری زندگی می کنیم  که بودجه برای طرح های عمرانی و تکمیل زیرساخت ها کم نیست. کما این که می […]