اثر اضافه وزن وسایل نقلیه بزرگ در تصادفات جاده ای

علی اکبر عادلی وزن و ابعاد وسایل نقلیه تجاری بزرگ  ،   نقش بسیار مهمی در تصادفات جاده ای دارد. نادیده گرفتن استاندارد های فنی آن‌ها  می تواند خطر های زیادی را برای سایر وسایل نقلیه به ویژه خودروهای سواری ، در جاده ها ایجاد کند. به دلیل سنگینی وزن ،  زمان تصمیم گیری  و فاصله […]