مهندس غروی

فاجعه ایمنی تردد و سوانح جاده ای، دشمن خاموش ملی

به منظور ارائه تصویری واقعی از ابعاد فاجعه ایمنی حمل و نقل، در ابتدا باید به این واقعیت اشاره کرد که ایمنی مسئله‌ی حمل و نقل تنها مربوط به حمل و نقل نبوده و بخش حمل و نقل فقط محل وقوع سوانح است، ضمن آنکه این بخش به تنهائی نیز قادر به واپایش و ارتقاء […]

مهندس غروی

خصوصی سازی در حمل و نقل جاده ای ، بررسی یک تجربه ناکارآمد

مروری بر نتایج خصوصی سازی در حمل و نقل جاده ای خصوصی سازی در حمل و نقل جاده ای بررسی یک تجربه ناکارآمد مهندس غروی   بخش حمل و نقل جاده ای به ویژه بار یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های فرا بخشی اقتصاد ملی کشور است که علاوه بر نقش مهم آن در کلیه فرآیندهای تولیدی […]