مدیریت ریسک، اقدام در دست تیپاکس برای حمل و نقل ایمن

امروزه اهمیت و نقــش حمل‌ونقل در ابعــاد مختلــف اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی جوامــع، بــر کســی پوشــیده نیســت. حمل‌ونقل یکــی از پایه‌های اصلــی توسـعه پایـدار و متـوازن در جوامع بشـری محســوب شــده و در فرآینــد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها، نقشی اساسی ایفا می‌کند.

بیشتر بخوانید

برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی

به گزارش خبرنگار سایت ماهنامه صنعت حمل و نقل اولین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی، روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۹۸ با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره جدید و همچنین اعضای دوره ششم انجمن برگزار گردید. در این جلسه آقایان مهرداد تقی‌زاده، محمد رجبی، محمد سعید نژاد، احمدرضا صبری، مجتبی لطفی، عباداله فروزش، سبحان نظری، فرهنگ طلوعی، حمید صدیق‌پور، سید علی‌رضا حسینی طباطبایی حضور داشتند.

بیشتر بخوانید

جلسه ی مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

به گزارش سایت ماهنامه صنعت حمل و نقل جلسه ی مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته روز سه شنبه ٩٨/١٠/٢۴ با حضور نمایندگان شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در محل ساختمان شماره ٣ اتاق بازرگانی تهران برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

انتخاب دبیر جدید انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی ایران

به گزارش سایت ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران، طی نشست هیئت مدیره، میر فتحعلی سید زنوزی عضو هیئت مدیره انجمن و از فعالان حوزه حمل ونقل بین المللی به عنوان دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل ونقل بین المللی ایران انتخاب شد.

بیشتر بخوانید