اولین جلسه کارشناسی ماهنامه صنعت حمل و نقل بدون دکتر رییس‌دانا

نخستین جلسه کارشناسی ماهنامه صنعت حمل‌ونقل با گرامیداشت یاد شادروان دکتر فریبرز رییس‌دانا در سوم تیرماه در ماهنامه صنعت حمل و نقل برگزار شد.

امروزسه شنبه سوم تیرماه ۹۹، نخستین جلسه کارشناسی ماهنامه صنعت حمل‌ونقل بعد از ۳۷سال بدون حضور شادروان دکترفریبرز رئیس‌دانا برگزارشد. درطول این۳۷ سال، تاثیر و نقش دکتررئیس‌دانا در مقام دبیرهیات کارشناسی برای بالابردن کیفیت تولید محتوا از نگاه تیزبین صاحبنظران ‌و متخصصان پهنه کسب‌و‌کار و برنامه‌ریزی پوشیده نبود. او نظریه‌پرداز چگونگی رسیدن به یک جامعه آرمانی بود که فرودستان جامعه بتوانند مانند یک شهروند محترم ازهمه حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود برخوردار باشند. حقوقی که درطول چهل سال گذشته درهمه ابعاداز سوی حکومت نادیده گرفته شده و می‌شود.

شخصیت‌هائی نظیر دکتر رئیس‌دانا از سرمایه‌های غیرقابل جبران کشور به شمار می‌روند که حاکمیت باید آنان را پاس بدارد و حرمت گذارد.سرمایه‌هائی که حکومت در این چهل سال گذشته هیچگاه به شان و مقام علمی و تخصصی چنین گوهرانی نه تنها آنگونه که باید قدردانی روا نداشت بلکه در بسیاری موارد اینگونه اندیشمندان و صاحبنظران را از صحنه تاثیرگذاری نیز دور کرد. باشدکه از این پس چنین نباشد.

روحش شاد. 

در این جلسه به انتخاب اکثریت کارشناسان نشریه آقای دکتر عرفان لاجوردی به عنوان دبیر هیئت کارشناسی برگزیده شد.

  

دیدگاهتان را بنویسید