بهره برداری از میادین نفت و گاز در گرو توسعه صنایع دریایی

سیف در افتتاحیه دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت بیان کرد: بهره برداری از میادین نفت و گاز در گرو توسعه صنایع دریایی محمدسعید سیف در افتتاحیه دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت گفت: در حدود ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای شمالی ایران دسترسی به دریا ندارند که بهترین راه ارتباط آنها با دریا کشور ایران […]