واکنش بخش خصوصی به هلدینگ

واکنش بخش خصوصی به ایجاد هلدینگ کمپانی راه‌آهن

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در پی انتشار خبر تصمیم شورای راهبری تحول سازمانی راه آهن ج .ا.ا برای ایجاد هلدینگ کمپانی دولتی در ماهنامه ترابران (ماهنامه اقتصاد ترابری ایران) با عنوان «برنامه‌ریزی برای تاسیس هلدینگ کمپانی دولتی، توسط شرکت راه‌آهن / زنگ خطری برای بخش خصوصی؟» انجمن صنفی […]