تولید کیفی خودرو، شرط همکاری وزارت صنعت

زیر صنعت معدن و تجارت گفت خودروسازان تنها زمانی می توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند. محمد شریعتمداری گفت: همه خودروسازان کشور بدانند تنها زمانی می توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: […]

ترافیک

خودروسازان دولتی همچنان یکه تاز بازار داخلی خودرو

بنابر آمار سهم بازار خودروهای داخلی طی سال گذشته، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور توانستند ۵/ ۸۶ درصد سهم بازار خودرو را از آن خود کنند؛ در این بین سهم خودروسازان خصوصی ۷/ ۷ درصد است؛ در‌صورتی‌که سهم تولیدکنندگان خصوصی را با سهم دو شرکت بزرگ خودروساز جمع کنیم در مجموع سهم بازار تولیدکنندگان خودرو […]