رونق تولید در پسکرانه‌های بنادر کلید کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

یکی از مواردی که این روزها سرمایه‌گذاران به آن توجه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند، حضور در بنادر کشور است که در این خصوص متولیان به دنبال ایجاد شرایط مناسب بابت این اتفاق هستند. در شرایط فعلی کشور سرمایه گذاران سرباز اقتصاد ایران به‌شمار می‌آیند و این بدان معناست که ضرورت دارد در این جنگ اقتصادی فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم شود تا ریسک سرمایه‌گذاری برای آن‌ها به کمترین میزان برسد.