بررسی و بازنگری گزینه‌های خط ریلی چابهار برای توسعه

فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام بررسی گزینه‌های خط ریلی شهر چابهار برای توسعه آتی آن شهر، اعلام کرد: مشاور طرح جامع چابهار که پیش‌بینی‌های توسعه پیرامون و توسعه‌های آتی را با نظر کمیته فنی شورا در دست بررسی دارد، گزینه پیشنهادی خط ریلی شهر چابهار را در جلساتی مشترک […]