هزینه بالای تولید دوچرخه در ایران، مانع گسترش حمل و نقل سبز

نیاز به دوچرخه در کشور به تناسب جمعیت ۸۰ میلیونی ایران قریب به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه،تخمین زده می شود و در حالیکه ایران خود سازنده دوچرخه است بنابر آمار موجود سالیانه حدود دو میلیون دوچرخه از چین وارد کشور می شود. شهرام نوذری،یکی از فعالان عرصه توزیع و فروش دوچرخه در استان البرز با اشاره به  پایین بودن هزینه […]