رکورد تن کیلومتر بارحمل شده در راه‌آهن تهران شکسته شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه‌آهن تهران، این اداره در تاریخ یکشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه، موفق به ثبت رکورد در شاخص تن کیلومتر خالص بار گردید. مدیرکل راه‌آهن تهران با اشاره به عدد تن-کیلومتر حمل شده مذکور به میزان ۴ میلیون و ۴۱۱ هزار ۷۷۵ تن کیلومتر افزود: تن کیلومتر خالص، حاصل سیر ۴۸ رام […]