جلسه هم‌اندیشی تسهیل در امور مانور و تخلیه واگن‌های هرمزگان

جلسه هم‌اندیشی در راستای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تسهیل در امور مانور و تخلیه واگن‌های در اداره کل راه‌آهن هرمزگان با حضور مهندس بابک احمدی عضو ه‍یئت مدیره و معاون محترم بازرگانی و بهره‌برداری راه‌آهن، مدیران کل سیروحرکت، بازرگانی و بازاریابی، راه‌آهن هرمزگان، لجستیک، دفتر مهندسی حمل‌ونقل، مدیران، مسئولین و نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در سالن […]