معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی: پیشنهادات ویژه برای کاهش ماندگاری کالاها در بنادر کشور

معاون امور‌بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهادات مختلف و ویژه‌ای را به‌ منظور کاهش مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور ارائه کرد.

بیشتر بخوانید