ترافیک

خودروسازان دولتی همچنان یکه تاز بازار داخلی خودرو

بنابر آمار سهم بازار خودروهای داخلی طی سال گذشته، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور توانستند ۵/ ۸۶ درصد سهم بازار خودرو را از آن خود کنند؛ در این بین سهم خودروسازان خصوصی ۷/ ۷ درصد است؛ در‌صورتی‌که سهم تولیدکنندگان خصوصی را با سهم دو شرکت بزرگ خودروساز جمع کنیم در مجموع سهم بازار تولیدکنندگان خودرو […]