ترافیک

اختلاف‌قیمتی‌اندک،دلیل بی‌رغبتی به مصرفCNG

به دلیل اختلاف قیمتی اندک میان بنزین و گازبه عنوان سوخت خودرو، همچنان مصرف بنزین دراولویت خودروهاست، چرا که متغیرهایی همانند ایجاد محدودیت پیماش در مصرف بنزین وجود ندارد. محسن مشایخی، رییس دبیر خانه دائمی سی.ان.جی کشور با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ جایگاه سی.ان.جی در کشور وجود دارد، گفت: بیش از ۵ میلیون […]