مدیرعامل شرکت متروی تهران خبر داد: بهره برداری از تنها پایانه زیرزمینی قطارهای شهری تا نیمه دوم سال جاری

علی امام از بهره برداری از تنها پایانه زیرزمینی قطارهای شهری در کشور با نام «پایانه اکباتان» در غربی ترین نقطه خط ۴ متروی تهران تا نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ساخت این پایانه با ۶۵ درصد پیشرفت در جریان است.

مدیرعامل شرکت مترو مطرح کرد: تبصره TOD درآمدی پایدار برای توسعه خطوط مترو

علی امام با بیان این که در فرآیند تصویب متمم بودجه ۹۸ شهرداری تهران، تخصیص تبصره TOD به عنوان درآمد ی پایدار برای توسعه خطوط مترو محقق شد، عنوان کرد: بر اساس این مصوبه تمام درآمدهای حاصل از صدور پروانه برای زمین های اطراف ایستگاه های مترو و بی آر تی باید برای توسعه حمل و نقل عمومی انبوه بر توسط شهرداری تهران هزینه شود.