راهبر و مدیرکل فرودگاه مهرآباد خبر داد: اجرای پروژه بزرگ بازسازی استندهای اپرون غربی مهرآباد در سال ۹۹

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از روابط عمومی فرودگاه مهرآیاد، ابراهیم مرادی با اعلام این خبر عنوان کرد: مهرآباد، موتور محرکه توسعه اقتصادی در پایتخت و نیز پرترددترین فرودگاه در کشور است که با جابهجایی بیش از ۱۴ میلیون مسافر سهم بسزایی در حمل ونقل هوایی دارد.