محمدعلی نجفی

چهار معاون شهردار تهران منصوب شدند

محمدعلی نجفی طی احکام جداگانه ای چهار معاون خود را منصوب کرد. حجت میرزایی معاون برنامه ریزی شهردار که از اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد است که در دولت قبل معاون اقتصاد و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل شهردار تهران که دارای دکتری مهندسی صنایع و […]