اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور مورخ ۳ خرداد ۹۹: کاهش ۱۰.۹ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

در شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۱۰.۹ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور مورخ ۲۷ اردیبهشت ۹۹: کاهش ۱۰.۶ درصدی تردد نسبت به روز گذشته

طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور مورخ ۲۴ اردیبهشت ۹۹: افزایش ۰.۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل

در شبانه‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۹ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور: ۹۹ افزایش ۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل

طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۴ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹: افزایش ۰.۲ درصد تردد در محورهای برون‌شهری

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار وگشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور مورخ ۱۰ اردیبهشت: افزایش ۱.۳ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، ‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آن ها به روال عادی در جریان است. طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۸، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور مورخ ۹ اردیبهشت ۹۹: افزایش ۴.۴ درصدی ترددهای برون‌شهری نسبت‌به روز گذشته

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۹۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۴ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور مورخ ۳ اردیبهشت ۹۹: افزایش ۱.۶ درصدی ترددهای برون شهری نسبت به روز قبل

در شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۲۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۶ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور مورخ اول اردیبشهت ۹۹: افزایش ۵.۶ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقلا به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی ، سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور ، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آن ها به روال عادی در جریان است.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور مورخ ۳۰ فروردین ۹۹: کاهش ۴.۲ درصدی ترددهای برون شهری نسبت به روز قبل

طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۹ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۲ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.