آغاز طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای در تهران

معابر منطقه ۲ تحت کنترل خودروهای دوربین‌دار پس از دو تجربه ناموفق مدیریت پارک حاشیه‌ای توسط پارکبان‌ها و پارکومترها در دوره مدیریت شهری سابق که باعث نارضایتی و شکایت‌های مکرر شهروندان شده بود، مدیریت شهری فعلی، شکل نوینی از ساماندهی فضاهای پارک حاشیه‌ای به روش هوشمند را در دستور کار قرار داده است. اجرای این […]