پالایشگاه دوم پارس جنوبی

جمع آوری گازهای مشعل فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی

  با امضای قرارداد پروژه بازیافت و مصرف گاز مشعل پالایشگاه دوم پارس جنوبی (فازهای ٢ و ٣)، با رویکرد صیانت از محیط زیست بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت SOFREGAZ فرانسه و شرکت صنعت سازه ثمین گازهای مشعل فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی جمع‎آوری و بازیابی می‎شود. این قرارداد […]