ایران عضو IFATSEA ش

ایران با عضویت در نهاد بین‌المللی IFATSEA راه را برای درخشش متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران در مجامع بین‌المللی هموار کرد.   در چهل و ششمین اجلاس جهانی IFATSEA که به میزبانی کشور نیجریه برگزار شد٬ ایران با عضویت در این نهاد بین‌المللی صاحب حق رای شد. نهاد هوانوردی بین‌المللی IFATSEA از عبارت International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations گرفته شده و به معنای «فدراسیون […]